Zamknij WCAG
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Potyczki Kulinarne

Potyczki Kulinarne

Zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym, organizowanym w ramach Festiwalu Podróżniczego „Świata Ciekawi”, który odbędzie się 23 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 w atrium tanecznym MCK.

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
Potyczki kulinarne

1. Organizator konkursu:

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.

2. Sponsorzy:

Usługi kulinarne – Gospoda u Więcławów, PARTYKA PARKIET

3. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Konkurs odbędzie się 23 lutego 2019 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się tego samego dnia.

4. Cele konkursu:

 • promowanie i popularyzacja regionalnych tradycji kulinarnych
 • wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu i lokalnej społeczności
 • budowa więzi wśród społeczności lokalnej
 • zbieranie receptur i przepisów

5. Warunki uczestnictwa:

 • warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do konkursu 2-3 osobowych drużyn: osobiście, drogą internetową bądź telefoniczną w terminie do 23 lutego 2019 r. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

6. Ocena prac:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

I etap – wykonanie pierogów na czas, wszyscy uczestnicy przechodzą do II etapu,

II  etap – czarna skrzynka – każda skrzynka zawiera produkty do przygotowania 10 porcji określonej potrawy.

Każda potrawa będzie oceniana, uwzględniając następujące kryteria:

 • smak potrawy,
 • estetyka wykonania potrawy,
 • estetyka podania potrawy.

Suma punktów zebranych w dwóch etapach konkursu wyłoni zwycięzców konkursu.

Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. Postanowienia jury są niezaskarżalne. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

7. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę w wysokości 500 zł. Nagroda zostanie wręczona przez sponsora.

8. Postanowienia końcowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu
 • organizator zapewnia dostęp do niezbędnych urządzeń technicznych
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych, recepturach, przepisach tychże potraw
 • poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki uczestnictwa zawarte w regulaminie
 • regulamin konkursu jest dostępny są w siedzibie organizatora i na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, https://kultura.mcklezajsk.pl/
 • wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala organizator

9. Kontakt:

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk, tel. 17 7851134, 504 172 862 w godz. 8.00 – 16.00, e-mail: citik@mcklezajsk.pl