Zamknij WCAG
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Konkurs na Rodzinny Stroik Świąteczny

Konkurs na Rodzinny Stroik Świąteczny

DO POBRANIA:
regulamin
karta zgłoszenia

REGULAMIN KONKURSU NA RODZINNY STROIK ŚWIĄTECZNY ORGANIZOWANY PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU

 1. Cele konkursu:
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • Prezentacja stroika jako elementu tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej w formie doskonalenia różnorodnych technik plastycznych,
 • Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań,
 • Rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,
 • Zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu,

2. Uczestnicy:

 • Konkurs kierowany jest do rodzin.
 • Za zespół uważa się: grupę rodzinną składającą się z trzech osób (przynajmniej z jednego z rodziców/dziadków/opiekunów prawnych i przynajmniej jednego dziecka do 18 roku życia)

3. Warunki:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – stroika świątecznego
 • Każda grupa uczestników może wykonać jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału.
 • Konstrukcja stroika świątecznego powinna być stabilna,
 • Prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane: imię, nazwisko, adres i numer telefonu autorów.
 • Stroiki świąteczne do konkursu należy składać do dnia 4.12.2023 r. na adres Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk.
 • Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu. Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła 18 lat, musi być podpisana przez jej opiekuna (rodzica).

4. Ocena i nagrody:

 • Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest nieodwołalna.

5. Stroiki świąteczne będą oceniane według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • oryginalność pomysłu,
 • dobór i wykorzystanie materiałów,
 • wkład pracy,
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,

6. Uwagi końcowe:

 • Prace przechodzą na własność organizatora konkursu
 • Wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej www.mcklezajsk.pl
 • Odbiór nagród na Jarmarku Świątecznym 10.12.2023 r. o godz. 15.30
 • Przesłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika oraz wyrażenie zgody na publikację prac
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie informacji o swoich pracach do celów związanych z konkursem

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu:
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk

tel. 17 785 11 34