Zamknij WCAG
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Konkurs na choinkę bożonarodzeniową

Konkurs na choinkę bożonarodzeniową

REGULAMIN
KONKURSU NA CHOINKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU

 1. Cele konkursu:
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • Prezentacja choinki jako elementu tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej w formie doskonalenia różnorodnych technik plastycznych,
 • Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań,
 • Rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,
 • Zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu.
 1. Uczestnicy:

Konkurs kierowany jest do rodzin.

Za zespół uważa się: grupę rodzinną składającą się z trzech osób (przynajmniej z jednego z rodziców/dziadków/opiekunów prawnych i przynajmniej jednego dziecka do 18 roku życia)

 • Warunki:
 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej
  – choinki bożonarodzeniowej statycznej do wysokości 50 cm
 • Każda grupa uczestników może wykonać jedną pracę przestrzenną wykonaną
  z dowolnego materiału.
 • Konstrukcja choinki bożonarodzeniowej powinna być stabilna,
 • Prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:
  imię, nazwisko, adres i numer telefonu autorów.
 • Choinki bożonarodzeniowej do konkursu należy składać do dnia 6.12.2022 r. na adres Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk.
 • Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody
  na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu. Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła 18 lat, musi być podpisana przez jej opiekuna (rodzica).
 1. Ocena i nagrody:

Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest nieodwołalna.

Choinki bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • oryginalność pomysłu,
 • dobór i wykorzystanie materiałów,
 • wkład pracy,
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
 1. Uwagi końcowe:
 • Prace przechodzą na własność organizatora konkursu
 • Wyniki zostaną ogłoszone dnia 12.12.2022 roku na naszej stronie internetowej www.mcklezajsk.pl

Odbiór nagród na Jarmarku Bożonarodzeniowym 11.12.2022 r. o godz. 16.00

 • Przesłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika
  oraz wyrażenie zgody na publikację prac
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie informacji o swoich pracach
  do celów związanych z konkursem
 • Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu:

          Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk

          tel. 17 785 11 34

KARTA ZGŁOSZENIA – pobierz