Zamknij WCAG
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Klub Leżajskich Poetów NA MARGINESIE

Klub Leżajskich Poetów NA MARGINESIE

Klub Leżajskich Poetów Na marginesie to organizacja zrzeszająca ludzi aktywnych twórczo z naszego regionu, którzy piszą wiersze, a swoją twórczością chętnie dzielą się z innymi. Klub bierze swoje początki jeszcze z czasów lat 80 – tych, kiedy pod nazwą Słoneczni, poeci prowadzili swoją działalność wspólnie z plastykami. Grupa działała wtedy z przerwami. W 2004 roku poeci odłączyli się od Słonecznych i tak powstała nowa nazwa klubu – Na marginesie, spotkania nie były jednak sformalizowane.

Reaktywacja klubu miała miejsce w listopadzie 2007 roku (głównie za sprawą starań lokalnego rzeźbiarza, poety – Kazimierza Stępnia). Od tej pory instruktorem grupy jest Agnieszka Rydz.

Członkowie klubu spotykają się w Domu Kultury na wspólnych wieczorach z poezją- raz w miesiącu – zawsze w ostatni czwartek miesiąca. Wymieniają się doświadczeniami, opowiadają o swoich inspiracjach i nowych osiągnięciach.

Poeci, biorą chętnie udział w konkursach poetyckich o szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, mają na swoim koncie wiele sukcesów indywidualnych. Z powodzeniem także prezentują swoją twórczość podczas licznych spotkań z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Wspólnym sukcesem klubu są wydawane przez MCK zbiorowe tomiki poezji („Zakamarki” 2008, „Zapach tęsknoty” 2010, „Poezja oswojona” 2011).